Підготовка до ЗНО та ДПА

Як краще підготуватися до іспитів?


1.   Приберіть усе зай­ве і те, що відволікає вашу увагу від безпосе­редньої мети—підготов­ки до іспиту. Заховайте від себе книжки, диски, те­лепрограму, відключить телефон. Суворо скажіть собі: з 9-ої до 12-ої дня я повинен вивчити стільки-то.
2.   Почніть вчити з важких, незрозумілих тем, а легкі залишайте під кінець. Якщо складну тему відкладати на потім, вона висітиме, як дамоклів
меч, не даючи вам спокою. В результаті якість запам'­ятовування тем, які дають­ся складно, різко знижуєть­ся, якщо не зводиться до нуля. Виникає це тому, що ви намагаєтесь відкласти нерадісний момент.
3.     Справжня мати на­вчання — не повторювання, а використання.
Не тримайте знання в собі, як в сейфі. Поділіться ними з дзеркалом, улюбленим собакою, батьками чи друзями. Можете час від часу робити репетицію іспиту: зробіть невеликі картки з номерами білетів, витягайте їх і відповідай­те. Відповідайте вдумливо і серйозно, бо добра репе­тиція, — запорука успіш­ної вистави.

4. Запам'ятовувати матеріал треба осмисле­но, а не механічно. Не
зубріть — це довго і дає ус­кладнення: варто пере­хвилюватися, забути хоч одне слово, як текст, вив­чений таким способом, зітреться. Краще двічі прочитаний та переказа­ний, ніж п'ять разів прочи­таний без переказу. Вста­новіть  логічну послідовність. Розбийте мате­ріал на смислові частини та знайдіть в кожній клю­чову фразу.

5.  Чергуйте розумо­ву діяльність з фізич­ною. Не доводьте себе до
повного знесилення й упа­ду сил дізнанням науки. Не забувайте, що відпочи­нок теж необхідний. Не за­боронена корисна праця на благо сім'ї: помийте
підлогу, сходіть до мага­зину.
6.  Почніть вчити матеріал зранку,  поки «свіжа» голова. Займа­тися в останню ніч чи добре виспатися — справа індивідуальна. Але, як відомо, перед смертю не надихаєшся, а у людини, яка виспалась, голова працює краще, ніж у того, хто не виспався.

На іспиті


1. Ніхто не має сумніву, що ви до­бре знаєте всі напрямки сучасної
моди, але більшість викладачів люди консервативні. Тому всі ультрасучасні
речі та екстравагантне вбрання краще зберегти для інших випадків, а для іспи­ту вибрати щось відповідно до ситуації. Бажано, щоб в вашому одязі переважа­ли теплі відтінки: рожеві, оранжеві, жовті, жовто-зелені. Це налаштовуєнадоброзичливе ставлення.

2. Викладач зовсім не бажає вашої крові. Намагайтесь навіяти собі те, що
викладачі зовсім не хочуть нікого «загрузити». Більшість із них у шкільні та
студентські роки теж хвилювалися, скла­даючи іспити. І в них трусилися руки,
коли вони тягли білет, калатало серце і перехоплювало подих при відповіді.

3.   Від усмішки стане всім світліше!
Тому посміхайтесь щиро і від всієї душі, і тоді перший контакт з викладачем буде добрим. Відповідаючи, намагайтесь ди­витися не з-під лоба на викладача, а відкрито.

4.   Якщо вам ставлять запитання, це не значить, що вас хочуть «загрузити». Як правило, ці запитання уточнювальні і в них уже є відповідь, або її ча­стина. Тому геть сумніви і хвилювання. Зробіть глибокий повільний вдих і видих. Не поспішайте видавати перше, що прийде вам на думку. Про вас не подума­ють поганого, якщо ви скажете: «Дайте мені трохи подумати, будь ласка!» Ви встигнете заспокоїтися, і відповідь з'я­виться сама по собі.


ЗНО: ПОРАДИ СТАРШОКЛАСНИКАМ


 Хочете швидко впоратися з тестом у на­пруженій екзаменаційній атмосфері?

1. Почніть готуватися до тестування за­здалегідь.

2.        Повторіть увесь навчальний матеріал.

3.        Використовуйте підручники та посібни­ки, рекомендовані міністерством освіти і нау­ки України.

4.        Перед офіційним тестуванням варто спро­бувати пройти якнайбільше опублікованих тес­тів — просто заради тестування. Це дасть вам змогу краще ознайомитися з типовими кон­струкціями тестових завдань.

5.        Поспішайте! Тренуйтеся із секундоміром у руках. Засікайте час виконання тестів, змен­шуйте його. Без обмежень, що змушують пра­цювати в максимально швидкому темпі, без імі­тації змагальної ситуації неможливо подолати стрес, що його викликає будь-яке тестування.

6.        Дотримуйтеся всіх рекомендацій, як пра­вильно розв'язувати окреме завдання або тест за­галом. Наприклад, не слід двічі перечитувати ма­лозрозумілу інструкцію, а потрібно одразу ж про­дивитися варіанти відповідей. Вам стане зрозуміліше, що саме слід робити.

7.        Пропускайте! Треба навчитися пропускати важкі або незрозумілі завдання.

Пам'ятайте: у тесті завжди знайдуться такі, з якими ви обов'язково впораєтеся. Просто не­розумно не добрати балів лише тому, що ви не ді­сталися до «своїх» завдань, а застрягли на тих, сенс яких вам не відомий.
8.        Угадуйте! Якщо ви невпевнені у виборі відповіді, довіряйте своїй інтуїції. Така довіра, як правило, збільшує набрані бали.

9.        Виключайте! Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати правильну відповідь одразу, а послідовно виключати ті, які не під­ходять. Цей метод дозволяє концентрувати ува­гу лише на одній-двох ознаках (це легко), а не одночасно на п'ятьох-сімох (що набагато склад­ніше).

10.      Скорочуйте вибір! Якщо кілька відповідей (1—2) із чотирьох або п'яти варіантів здаються вам зовсім невідповідними, а інші — більш при­йнятними, то в цьому випадку правильніше буде не пропускати це завдання, а намагатися обрати відповідь навмання. Завдяки такій тактиці ви отримаєте більше балів.

11.      Думайте лише про поточне завдання! Коли ви бачите нове питання, забувайте все, що бу­ло в попередньому. Зазвичай завдання в тес­тах не пов'язані одне з одним, тому знання, які ви застосували в одній задачі (уже розв'язаній) не допомагають, а тільки заважають сконцентру­ватися і правильно вирішити наступне питання. Забудьте про невдачу в попередньому завданні,
якщо воно виявилося вам не до снаги. Думайте лише про те, що кожне нове завдання — це шанс набрати бали.
12.      Читайте завдання до кінця! Поспіх не має призводити до того, що ви намагатиметеся зро­зуміти умови завдання за «першими словами» і добудовувати його закінчення у власній уяві. Через це ви можете припуститися помилок у най­легших завданнях.

13.      Не засмучуйтеся! У будь-якому професійно підготовленому тесті — чимало завдань, з якими ви просто не зможете впоратися (так запланова­но). Ба,  більше: ніхто не повинен виконати всіх 100 % вправ! Тому немає сенсу розхлюпувати емоційну енергію на передчасну досаду.

Навіть якщо вам здається, що ви зробили за­надто багато помилок і просто завалили тест, па­м'ятайте, що дуже часто таке відчуття є помилко­вим: при порівнянні ваших результатів з іншими може з'ясуватися, що решта схибила ще більше. У підсумку ви одержите якщо не найвищий тес­товий бал, то цілком пристойний. Ця установка особливо знадобиться «цілковитим відмінникам», які звикли при звичайних методах контролю до­магатися максимального результату. Якщо ви хо­чете стати класним «тестовим бійцем», учіться не тільки завдавати удари, але й «тримати» їх.

14.      Заплануйте два кола! Розрахуйте середній час на кожне завдання таким чином, щоб за дві третини (максимум три чверті) сеансу пройти всі завдання «по першому колу». Тоді ви встиг­нете набрати максимум балів, виконуючи легкі завдання, а потім зможете подумати й про важ­кі, які вам довелося спочатку пропустити.

15.      Напередодні обов'язково виспіться! Багато хто вважає: щоб повністю підготуватися до іспи­ту, не вистачає останньої ночі. Це неправильно. Не треба перевтомлюватись. Навпаки, зве­чора прогуляйтесь, перед сном прийміть душ.
Виспіться якнайкраще, щоб прокинутися з від­чуттям бойового настрою.
16.  Згадайте все! Отже, ви в кабінеті, де про­водять тестування. Якщо хвилюєтеся, то заплющте очі, розслабтеся, згадайте на хвилинку щось смішне або приємне. Після того, як опануєте себе, уважно прочитайте запитання. Не може бути, щоб ви абсолютно нічого не знали. Просто не буває такого! Тому не втрачайте надії й не ля­
кайтеся в першу хвилину. Почніть із питання, яке знаєте краще. Поступово згадаються й інші (принаймні дещо — точно). Не знаєте відповіді — залиште запитання й переходьте до на­ступного. Повернетеся до нього пізніше.
17.          Забудьте про шпаргалки! Техніка спи­сування — в кожного своя. Хоча, попри всі хит­рощі, як правило, екзаменатор усе бачить (за статистикою — у 9 випадках із 10). Після того, як ви хоча б одним оком зазирнете у шпаргалку,
у вас трястимуться руки, й усе змішається в го­лові мінімум хвилин на 10. Річ утім, що обсяг безпосередньої пам'яті при такому стресі змен­шується, тому доведеться підглядати ледь не кож­не слово. А це вже невиправданий ризик.
18.          Цікаво знати! Тезі у перекладі з англій­ської означає «перевірка». Цей термін у 1899 році ввів американський психолог Джеймс Кейтель, хоча тести як прийом оцінювання у навчальних закладах уперше стали використовувати у Ве­ликобританії ще в 1864 році. Від інших методів і прийомів оцінювання тестування відрізняєть­ся найбільшою об'єктивністю, меншим часом на перевірку відповідей, сприяє дотриманню єд­ності вимог, перешкоджає випадковості при оці­нюванні знань.

Щасти вам!

Критерії оцінювання  ДПА з математики в 9 класі

Білети. ДПА. Математика. 9 клас (10 варіантів)

Комментариев нет:

Отправить комментарий